wyszukiwanie zaawansowane
» » Prace pomiarowo kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV
Prace pomiarowo kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

Prace pomiarowo kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

SEP COSiW

Koszt wysyłki: od 12,30 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 24,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa ekonomiczna - 12,30 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 15,99 zł

Stan magazynowy: 0 szt.

Cena brutto: 34,65 zł

Cena netto: 33,00 zł

Cena katalogowa: 36,75 zł

Oszczędzasz: 2,10 zł

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
Autor: Zdzisław Gryżewski
Wydanie: 2006, 2009 / VI
ISBN 978-83-89008-83-1
Ilość stron: 216
Oprawa: miękka


Spis treści:

1.Wstęp.
2.Podstawowe wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej według
rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990.
   2.1.Rodzaje środków ochrony przeciwporażeniowej.
   2.2.Uziemienie robocze.
   2.3.Zerowanie.
   2.4.Uziemienie ochronne.
   2.5.Sieć ochronna.
   2.6.Wyłączniki ochronne przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.
   2.7.Separacja odbiorników.
   2.8.Izolacja stanowiska.
   2.9.Izolacja ochronna.
3.Wymagania w zakresie przewodów i uziomów stosowanych w ochronie przeciwporażeniowej
według warunków technicznych podanych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990.
   3.1. Przewody ochronne.
   3.2.Przewody wyrównawcze.
   3.3.Uziomy i przewody uziomowe.
4.Podstawowe wymagania w zakresie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej PN-IEC
60364-4-41.
   4.1.Wymagania ogólne.
   4.2.Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej.
   4.3.Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.
   4.4.Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.
   4.5.Urządzenia ochronne różnicowoprądowe.
   4.6.Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.
   4.7.Ochrona przez zastosowanie izolowania środowiska.
   4.8.Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych.
   4.9.Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej.
5.Sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej.
   5.1.Wymagania ogólne.
   5.2.Pomiary rezystancji uziemień.
   5.3.Pomiary rezystywności (oporu właściwego) gruntu.
   5.4.Pomiary rezystancji izolacji środowiska.
   5.5.Pomiary impedancji pętli zwarcia.
   5.6.Ocena środków ochrony przeciwporażeniowej.
   5.7.Sprawdzenia działania wyłączników różnicowoprądowych.
6.Pomiary eksploatacyjne prądnic synchronicznych o napięciu do 1 kV.
   6.1.Pomiar rezystancji izolacji głównej uzwojenia stojana prądnicy.
   6.2.Pomiar rezystancji izolacji głównej Obwodu wzbudzenia prądnicy wzbudzonej.
   6.3.Pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia prądnicy niewzbudzonej.
7.Pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowych (silników) o napięciu do 1 kV.
   7.1.Pomiar rezystancji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych.
   7.2.Pomiar rezystancji uzwojeń silników i przetwornic oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych i innych elementów urządzeń napędowych.
8.Pomiary eksploatacyjne zespołów prądotwórczych.
   8.1.Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy zespołu.
   8.2.Pomiar rezystancji izolacji obwodów rozdzielnicy elektrycznej zespołu.
9.Pomiary eksploatacyjne urządzeń prostownikowych.
   9.1.Pomiar rezystancji izolacji urządzeń prostownikowych w stosunku do ziemi obwodów głównych oraz obwodów i urządzeń pomocniczych.
10.Pomiary eksploatacyjne urządzeń akumulatorowych.
   10.1.Pomiar napięć ogniw akumulatorowych.
   10.2. Pomiar rezystancji połączeń wewnątrz baterii akumulatorów.
   10.3.Pomiar pojemności baterii akumulatorów.
   10.4.Pomiar rezystancji izolacji baterii akumulatorów w stosunku do ziemi.
11.Pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej o napięciu do 1 kV.
   11.1.Kontrola braku zwawcia pomiędzy zaciskami a obudową kondensatora z izolowanymi wszystkimi biegunami.
   11.2.Sprawdzenie ciągłości obwodów rozładowania baterii.
   11.3.Pomiar obciążenia prądowego poszczególnych faz baterii oraz kontrola równomierności obciążenia prądowego faz baterii.
   11.4.Pomiar napięcia zasilania baterii.
   11.5.Pomiar pojemności kondensatorów oraz kontrola równomiernego rozkładu pojemności na poszczególne fazy i grupy baterii.
12.Pomiary eksploatacyjne elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
   12.1.Pomiar napięcia biegu jałowego po stronie wtórnej spawarek i zgrzewarek.
   12.2.Pomiar rezystancji izolacji napędu elektrycznego spawarki lub zgrzewarki.
   12.3.Pomiar rezystancji izolacji transformatorów zainstalowanych w spawarkach lub w zgrzewarkach.
   12.4.Pomiar rezystancji izolacji innych elementów urządzeń i instalacji elektrycznych niż napęd elektryczny i transformatorowy.
13.Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrotermicznych.
   13.1.Pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania, sygnalizacji i innych elementów.
   13.2.Pomiar rezystancji izolacji napędu elektrycznego, stanowiącego wyposażenie urządzeń elektrotermicznych.
   13.3.Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora i dławika piecowego.
   13.4.Pomiar poboru mocy elektrycznej (bez wsadu) i czasu nagrzewania dla pieców oporowych i indukcyjnych, suszarek elektrycznych i nagrzewnic oporowych.
14.Pomiary eksploatacyjne urządzeń do elektrolizy.
   14.1.Pomiar rezystancji izolacji pomiędzy biegunem dodatnim (+) i ujemnym (-) układu szyn głównych i innych części względem ziemi.
   14.2.Pomiar wielkości prądu upływu do ziemi.
   14.3.Pomiar spadków napięć na stykach połączeń bezpośrednio przy elektrolizerze.
   14.4.Kontrola nagrzewania się połączeń szynowych przy elektrolizerze.
   14.5.Sprawdzenie wydajności i gęstości prądu anodowego i katodowego.
   14.6.Sprawdzenie wskaźnika jednostkowego zużycia energii elektrycznej.
15.Pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego.
   15.1.Pomiar rezystancji izolacji.
   15.2.Badanie kontrolne natężenia oświetlenia i jego zgodności z normą.
16.Pomiary eksploatacyjne elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych o napięciu do 1 kV.
   16.1.Pomiar napięć i obciążeń.
   16.2.Sprawdzenie ciągłości żył kabli.
   16.3.Pomiar rezystancji izolacji kabli.
17.Pomiary eksploatacyjne instalacji elektroenergetycznych.
   17.1.Pomiar napięć i obciążeń.
   17.2.Sprawdzanie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.
   17.3.Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji.
18.Aparatura i metody pomiarowe.
   18.1.Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń.
   18.2.Pomiary rezystancji izolacji i urządzeń elektroenergetycznych.
   18.3.Pomiar strat elektrycznych tg ? i pojemności niskonapięciowym mostkiem Scheringa.
 19.Załączniki.
Załącznik Nr 1 – Zakres i częstotliwość wykonywania, sprawdzania i badań środków ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Załącznik Nr 2 – Wzór protokołu badania ochrony od porażeń prądem elektrycznym za pomocą
wyłącznika różnicowoprądowego.
Załącznik Nr 3 – Wzór protokołu badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Załącznik Nr 4 – Stopnie natężenia oświetlenia i ich zastosowanie.
Załącznik Nr 5 – Wzór protokołu badania stanu izolacji.
Załącznik Nr 6 – Rodzaje oraz zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów (prób) w czasie
prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Załącznik Nr 7 – Wzór protokołu badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej za pomocą
zerowania.
Załącznik Nr 8 – Literatura.
Marek Wołoszyk - Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych
 
Opis

  Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu omawia zagadnienia dotyczące pomiarów eksploatacyjnych. Możliwe jest jednak wykorzystanie opisanych metod pomiarowych przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji. Należy wówczas pamiętać, że wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania techniczne obowiązujące dla tych urządzeń, określone w odpowiednich normach i przepisach.
Uwaga!
Od 1995-01-01 w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych obowiązują nowe warunki techniczne, jakim one powinny odpowiadać. Warunki te są określone w wieloczęściowej normie PN-IEC 60-364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".
Jednocześnie dla urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych przed wprowadzeniem obowiązku stosowania normy PN-IEC 60364 dopuszczalne jest stosowanie się do wymagań technicznych wg. Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 1990-10-08.
Zatem w niniejszym wydawnictwie przedstawiono wymagania zarówno wg normy, jak i ww. Rozporządzania Ministra Przemysłu.
      Książka podaje zakresy oraz częstotliwość wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów urządzeń elektroenergetycznych.
       W niniejszym wydaniu książki przedstawiono i omówiono najczęściej wykorzystywane do pomiarów mierniki wskaźnikowe i elektroniczne.


 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję
Pozostałe produkty z kategorii
PAKIET - szkolenia medyczne 2 dni

PAKIET - szkolenia medyczne 2 dni

1 500,00 zł brutto1 500,00 zł netto
Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1kV

Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1kV

99,75 zł brutto95,00 zł netto
Układy pomiarowe prądu w energoelektronice

Układy pomiarowe prądu w energoelektronice

23,10 zł brutto22,00 zł netto
Pomiary w ochronie katodowej przed korozją

Pomiary w ochronie katodowej przed korozją

23,10 zł brutto22,00 zł netto
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).