wyszukiwanie zaawansowane
» » Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz 102 pytania z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.
Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz 102 pytania z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.102pytania
Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz 102 pytania z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.102pytania

Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz 102 pytania z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej.

SEP COSiW

Koszt wysyłki: od 12,30 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 24,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa ekonomiczna - 12,30 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 15,99 zł

Stan magazynowy: 0 szt.

Cena brutto: 44,00 zł

Cena netto: 41,90 zł

Cena katalogowa: 44,10 zł

Oszczędzasz: 0,10 zł

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
Autor: Tadeusz Uczciwek
Wydanie: 2006 / II
Ilość stron: 421
Oprawa: miękka
ISBN: 83-909996-7-6


Spis treści:

Wprowadzenie.
1.Ogólne zasady eksploatacyjne sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
   1.1.Dokumentacja techniczna.
   1.2.Przyjmowanie urządzeń elektroenergetycznych do eksploatacji.
   1.3.Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
   1.4.Przekazanie do remontu lub wycofanie z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
   Bibliografia do rozdziału 1.
2.Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu wyższym od 1 kV.
   2.1.Pojęcia podstawowe.
   2.2.Klasyfikacja sieci.
   2.3.Linie napowietrzne powyżej 1 kV.
      2.3.1.Wiadomości ogólne.
      2.3.2.Podział, budowa i oznaczanie linii napowietrznych.
      2.3.3.Przewody.
      2.3.4.Izolatory.
      2.3.5.Zawieszenie i łączenie przewodów.
      2.3.6.Słupy.
      2.3.7.Oznaczenie linii napowietrznych.
      2.3.8.Eksploatacja linii napowietrznych.
   2.4.Linie kablowe powyżej 1 kV.
      2.4.1.Wiadomości ogólne.
      2.4.2.Budowa kabli.
      2.4.3.Osprzęt kablowy.
      2.4.4.Układanie kabli.
      2.4.5.Oznaczanie linii kablowych.
      2.4.6.Eksploatacja linii kablowych.
      2.4.7.Oględziny linii kablowych.
      2.4.8.Przeglądy linii kablowych.
      2.4.9.Remonty linii kablowych.
   2.5.Obowiązki służby eksploatacyjnej.
      2.5.1.Obowiązki kierownictwa-posiadającego uprawnienia osób dozoru.
      2.5.2.Obowiązki osób dozoru.
      2.5.3.Obowiązki osób obsługi.
      2.5.4.Obowiązki osób wykonujących usługi.
   2.6.Transformatory.
      2.6.1.Budowa i działanie transformatorów.
      2.6.2.Układy połączeń.
      2.6.3.Regulacja napięcia i przełączniki zaczepów.
      2.6.4.Moc znamionowa, napięcia zwarcia i prąd jałowy.
      2.6.5.Zabezpieczanie transformatorów.
      2.6.6.Równoległa praca transformatorów.
      2.6.7.Obsługa eksploatacyjno-ruchowa transformatorów.
   2.7.Stacje, rozdzielnie.
      2.7.1.Ogólne warunki eksploatacji.
      2.7.2.Oględziny stacji.
      2.7.3.Przeglądy stacji-rozdzielni o napięciu wyższym od 1 kV i napięciu do 1 kV.
   2.8.Instalacje w obiektach o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV.
   2.9.Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu wyższym od 1 kV.
      2.9.1.Wiadomości ogólne.
      2.9.2.Określenia.
      2.9.3.Podstawowe wymagania ochrony.
      2.9.4.Uziemienia ochronne i uzupełniające środki ochrony.
      2.9.5.Ocena zagrożenia porażeniowego.
   2.10.Ochrona przeciwprzepięciowa (odgromowa).
      2.10.1.Wiadomości ogólne.
      2.10.2.Ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.
   Bibliografia do rozdziału 2.
3.Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV.
   3.1.Linie napowietrzne niskiego napięcia.
         3.1.1.Przewody.
         3.1.2.Izolatory.
   3.2.Linie kablowe niskiego napięcia.
      3.2.1.Układanie kabli bezpośrednio w ziemi.
      3.2.2.Układanie kabli w kanałach i tunelach.
      3.2.3.Układanie kabli w budynkach.
      3.2.4.Osprzęt kablowy.
   3.3.Instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV.
      3.3.1.Opis ogólny.
      3.3.2.Elementy składowe instalacji.
      3.3.3.Przewody i kable (w obwodach)
      3.3.4.Dobór zabezpieczeń w obwodach instalacji elektrycznych.
      3.3.5.Osprzęt i sprzęt instalacyjny.
      3.3.6.Przykładowe rozwiązania instalacyjne.
      3.3.7.Wymagania dla instalacji elektrycznych w warunkach środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu.
   3.4.Elektryczne urządzenia napędowe.
      3.4.1.Opis ogólny.
      3.4.2.Silniki indukcyjne.
      3.4.3.Silniki prądu stałego.
      3.4.4.Silniki komutatorowe prądu przemiennego.
      3.4.5.Zabezpieczenie silników o napięciu nieprzekraczającym 1000V.
      3.4.6.Eksploatacja silników elektrycznych.
   3.5.Kondensatory, przekształtniki/prostowniki, akumulatory.
      3.5.1.Kondensatory.
      3.5.2.Przekształtniki/prostownki.
      3.5.3.Akumulatory.
   3.6.Elektryczne spawarki i zgrzewarki.
      3.6.1.Spawarki.
      3.6.2.Zgrzewarki.
      3.6.3.Ogólne zasady eksploatacji spawarek i zgrzewarek.
   3.7.Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV.
      3.7.1.Wiadomości ogólne.
      3.7.2.Terminolologia-określenia wybrane.
      3.7.3.Układy sieciowe.
      3.7.4.Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej.
      3.7.5.Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim-obwody SELV, PELV i FELV.
      3.7.6.Uziemienie robocze.
      3.7.7.Połączenia wyrównawcze.
      3.7.8.Przewody ochronne.
      3.7.9.Uziomy.
   3.8.Ochrona przeciwprzepięciowa w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV.
      3.8.1.Wiadomości ogólne.
      3.8.2.Dobór i instalowanie ograniczników przepięć.
      3.8.3.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
   3.9.Badania skuteczności ochrony od porażeń.
      3.9.1.Wiadomości ogólne.
      3.9.2.Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
      3.9.3.Pomiar ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych.
      3.9.4.Pomiar rezystancji uziemienia.
      3.9.5.Pomiar rezystancji izolacji stanowiska.
      3.9.6.Pomiar impedancji pętli zwarcia.
      3.9.7.Pomiar izolacji II klasy ochronności.
      3.9.8.Badania rezystancji uziemień przy stosowaniu sieci ochronnej.
      3.9.9.Badanie separacji elektrycznej.
      3.9.10.Pomiar rezystancji uziemień odgromowych.
      3.9.11.Pomiar rezystywności gruntu.
      3.9.12.Badanie skuteczności urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.
      3.9.13.Pomiary natężenia oświetlenia.
     Bibliografia do rozdziału 3.
4.Zespoły (agregaty) prądotwórcze.
   4.1.Wiadomości ogólne.
   4.2.Zespoły stacjonarne.
   4.3.Zespoły przewoźne.
   4.4.Eksploatacja zespołów prądotwórczych.
      4.4.1.Oględziny, przeglądy, remonty.
   Bibliografia do rozdziału 4.
5.Urządzenia elektrotermiczne.
   5.1.Wiadomości ogólne.
   5.2.Urządzenia grzejne oporowe.
   5.3.Urządzenia grzejne elektrodowe.
   5.4.Urządzenia grzejne łukowe (oporowo-łukowe).
   5.5.Urządzenia grzejne indukcyjne.
   5.6.Urządzenie grzejne pojemnościowe.
   5.7.Urządzenia grzejne promiennikowe.
   5.8.Ogólne obowiązki osób eksploatujących urządzenia elektrotermiczne. 5.9.Oględziny, przeglądy, remonty.
   Bibliografia do rozdziału 5.
6.Urządzenie do elektrolizy i galwanizacji.
   6.1.Wiadomości ogólne.
   6.2.Wymagania techniczne dla prawidłowej eksploatacji urządzeń do elektrolizy.
   6.3.Oględziny, przeglądy, remonty.
   Bibliografia do rozdziału 6.
7.Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego.
   7.1.Wiadomości ogólne.
   7.2.Słupy i latarnie.
   7.3.Prace montażowe oświetlenia zewnętrznego.
   7.4.Warunki techniczne jakie winny być spełnione przed przekazaniem oświetlenia zewnętrznego do eksploatacji.
   7.5.Oględziny, przeglądy, remonty.
   Bibliografia do rozdziału 7.
8.Elektryczna sieć trakcyjna.
   8.1.Wiadomości ogólne.
   8.2.Budowa sieci.
      8.2.1.Sieci proste.
      8.2.2.Sieci łańcuchowe.
      8.2.3.Sieć szynowa.
   8.3.Zasilanie sieci trakcyjnej.
      8.3.1.Kabiny sekcyjne.
      8.3.2.Zabezpieczenia układu zasilania sieci trakcyjnej.
   8.4.Urządzenia sygnalizacyjne sieci trakcyjnej.
   8.5.Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy sieci trakcyjnej.
      8.5.1.Pogotowie sieci trakcyjnej.
   Bibliografia do rozdziału 8.
9.Elektryczne urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.
   9.1.Wiadomości ogólne.
   9.2.Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
   9.3.Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe.
      9.3.1.Kryteria doboru urządzeń elektrycznych.
      9.3.2.Zasady dopuszczania do pracy i instalowanie urządzeń elektrycznych.
      9.3.3.Przyjmowanie instalacji i urządzeń do eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem.
   9.4.Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w obszarach zagrożonych wybuchem.
   Bibliografia do rozdziału 9.
10.Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.
   10.1.Wiadomości ogólne.
   10.2.Przyrządy do pomiaru temperatury.
   10.3.Przyrządy do pomiaru ciśnień.
   10.4.Przyrządu do pomiaru cieczy.
   10.5.Przyrządy do pomiaru objętości przepływu.
   10.6.Przyrządy do pomiaru wilgotności.
   10.7.Przyrządy do analizy gazów i cieczy.
   10.8.Regulatory.
   10.9.Urządzenia elektryczne do pomiaru i automatycznej regulacji.
      10.9.1. Instalacje trans impulsowych AKPiA.
   10.10.Wybrane układy automatyki.
      10.10.1.Automatyka samoczynnego powtórnego załączania SPZ.
      10.10.2.Automatyka załączania rezerwy SZR.
      10.10.3.Automatyka częstotliwościowego odciążenia SCO.
   10.11.Eksploatacja układów AKPiA.
   Bibliografia do rozdziału 10.
11.Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
   11.1.Wymagania ogólne.
   11.2.Wykonywania prac, kwalifikacje i obowiązki w zakresie organizacji i bezpiecznej pracy.
   11.3.Przygotowywanie miejsca pracy i dopuszczanie do pracy.
   11.4.Wykonywanie pracy, przerwy i jej zakończenie. Bibliografia.
12.Sprzęt ochronny.
   12.1.Rodzaje sprzętu ochronnego.
   12.2.Sprzęt izolacyjny.
   12.3.Sprzęt służący do stwierdzenia obecności napięcia.
   12.4.Przenośnie uziemiacze ochronne.
   12.5.Znaki i tablice bezpieczeństwa.
   Bibliografia do rozdziału 12.
13.Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
   13.1.Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.
   13.2.Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV.
   13.3.Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV.
   13.4.Czynności po uwolnieniu porażonego od działania prądu elektrycznego.
   13.5.Sztuczne oddychanie.
   13.6.Pośredni masaż serca.
   13.7.Pierwsza pomoc przedlekarska.
   Bibliografia do rozdziału 13.
14.Bezpieczeństwo i higiena pracy.
   14.1.Wprowadzenie.
   14.2.Obowiązki pracodawcy.
   14.3.Obowiązki pracowników.
   14.4.Ochrona zdrowia i opieka lekarska pracowników.
   14.5.Kwalifikacje i szkolenie pracowników.
   14.6.Postępowanie w razie wypadku przy pracy.
   14.7.Odpowiedzialność i kontrola warunków pracy.
   Bibliografia do rozdziału 14.
15.Ochrona przeciwpożarowa.
   15.1.Podstawowe przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
   15.2.Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
   15.3.Działania i zadania osób w razie powstania pożaru.
   15.4.Rodzaje środków i sprzętu gaśniczego oraz ich stosowania.
      15.4.1.Środki gaśnicze.
      15.4.2.Sprzęt gaśniczy i jego użytkowanie.
   Bibliografia do rozdziału 15.
   Bibliografia dodatkowa-uzupłeniająca.


„102 pytania i odpowiedzi z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV”
 

Spis treści:
Od Autora.
1.Wiadomości ogólne.
2.Sposoby wykonywanie instalacji elektrycznych.
3.Przewody.
4.Zabezpieczenia.
5.Osprzęt i sprzęt instalacyjny.
6.Urządzenia oświetleniowe.
7.Wymagania dla instalacji elektrycznych o zwiększonym zagrożeniu.
8.Próby pomontażowe, odbiory i eksploatacja instalacji elektrycznych.
9.Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach o napięciu do 1 kV.
10.Podstawowe wzory, symbole graficzne i ważniejsze oznaczenia stosowane w elektroenergetyce.
11.Bibliografia uzupełniająca i uaktualniona.
Przepisy.
Normy.
 

           W poradniku zawarte są wiadomości dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych. Materiał oparty jest na obowiązujących przepisach oraz na szczegółowym zakresie egzaminu, oraz wiedzy technicznej, która wymagana jest na egzaminach od osób chcących pracować na stanowiskach dozoru i eksploatacji (lub pracujących), a ubiegających się o uprawnienia kwalifikacyjne. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, a także zamieszczono bibliografię związaną z danym rozdziałem, obejmującą przepisy, normy i literaturę z wydawnictw zwartych i czasopism technicznych.Dwa lata po wydaniu poradnika autor przygotował opracowanie, które stanowi swoistą „esencję” wiedzy wymaganej od osób starających się o uprawnienia kwalifikacyjne. W postaci 102 pytań i odpowiedzi przedstawiono najważniejsze zagadnienia z dziedziny instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Publikacja jest przeznaczona dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia kwalifikacyjne, dla uczniów i studentów szkół technicznych, oraz dla wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.„102 pytania......” są sprzedawane jedynie w zestawie z poradnikiem„Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych.”
 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).